COMUNICAT DE PRESĂ 1 – Proiectul ”Creez, îndrăznesc, dăruiesc!”

August 15th, 2017 by admin Leave a reply »

Proiectul Creez, îndrăznesc, dăruiesc! este implementat de Asociatia Maia în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România – ACE-ES România, în două județe – București și Călărași – început în data de 1 august 2017, are o durată de 3 luni și este finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești 2017 – tematica nr. 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea spiritului creativ, antreprenorial și civic pentru 40 tineri cu vârste între 16-30 ani din București și județul Călărași, pentru a contribui la schimbarea societății, conform nevoilor și aspiratiilor lor.

Activitățile principale ale proiectului:
• Derularea atelierelor de creație, cu durata de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți/grupa; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Calarasi – la sediile închiriate;
• Evenimente tip expoziție, cu durata de 1 zi; un eveniment va fi organizat în jud. Călărași (Oltenița), unul în Bucuresti cu participarea a minimum 50 persoane/eveniment; evenimentul organizat la București va cumula atât expoziția produselor, cât și prezentarea rezultatelor finale ale proiectului, marcând astfel închiderea lui;
• Desfășurarea atelierelor de abilități antreprenoriale de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Călărași – la sediile închiriate;
• Ateliere de accesare fonduri/atragere investitori pentru idei de afaceri – de 1 zi, 4 grupe, 10 tineri/grupa ; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Călărași – la sediile închiriate;
• Desfășurare curs Manager Întreprindere Socială (inclusiv evaluare/certificare) – 6 zile, în București, la sediul închiriat de furnizorul de formare; durata cursului este de 5 zile, iar 1 zi este prevăzuta pentru examinare – 20 participanți;
• Organizarea a 2 ateliere pe tema voluntariatului 2 grupe a câte 10 participanți pe grupă, proveniti din rândul tinerilor participanți la atelierele menționate;
• Follow up – formarea echipei de voluntari și coordonarea acestora; Voluntarii for fi implicati în organizarea evenimentelor expoziționale (Oltenița și București) și a evenimentului de închidere a proiectului din cadrul expoziției finale de la București – 1 zi;
Beneficiari directi: 40 tineri cu vârste între 16-30 ani, cu studii medii și universitare din București și jud. Călărași (Oltenita), identificați și selectați din licee, facultăți, agenții locale de ocupare a forței de muncă, care doresc să participe la activități non-formale;
Beneficiari indirecți: unități de învățământ locale, autorități/instituții publice implicate în îndeplinirea obiectivelor strategice de tineret, ONG-uri locale care lucrează cu tineri, membrii comunităţilor locale alese pentru implementarea proiectului.

Pentru detalii legate de proiect, Elena Oncia, responsabil monitorizare și implementare proiecte, maia@asociatia-maia.ro; tel. 0726116475

Advertisement

Comments are closed.