Posts Tagged ‘creativitate’

Invitație participare eveniment RE-ENGAGED!

April 27th, 2018

Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES Romania) organizeaza evenimentul de multiplicare RE-ENGAGED!, în data de 22 mai 2018, în intervalul orar 17.00-19.40.

Seminarul se derulează în cadrul proiectului transnațional Erasmus+ Parteneriate Strategice pentru Tineret: ”Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work”, coordonat de Fundația Coremsa (Spania) și implementat în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială, Asociația MAIA din Romania, Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – IED, din Grecia și Asociația Providersa din Spania.

Obiectivul acestui eveniment este prezentarea unor resurse pentru tineri (si nu numai!), focalizate pe:
– dezvoltare personala
– antreprenoriat
– creativitate.

Detalii, aici:

Eveniment RE-ENGAGED!

COMUNICAT DE PRESĂ 1 – Proiectul ”Creez, îndrăznesc, dăruiesc!”

August 15th, 2017

Proiectul Creez, îndrăznesc, dăruiesc! este implementat de Asociatia Maia în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România – ACE-ES România, în două județe – București și Călărași – început în data de 1 august 2017, are o durată de 3 luni și este finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești 2017 – tematica nr. 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea spiritului creativ, antreprenorial și civic pentru 40 tineri cu vârste între 16-30 ani din București și județul Călărași, pentru a contribui la schimbarea societății, conform nevoilor și aspiratiilor lor.

Activitățile principale ale proiectului:
• Derularea atelierelor de creație, cu durata de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți/grupa; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Calarasi – la sediile închiriate;
• Evenimente tip expoziție, cu durata de 1 zi; un eveniment va fi organizat în jud. Călărași (Oltenița), unul în Bucuresti cu participarea a minimum 50 persoane/eveniment; evenimentul organizat la București va cumula atât expoziția produselor, cât și prezentarea rezultatelor finale ale proiectului, marcând astfel închiderea lui;
• Desfășurarea atelierelor de abilități antreprenoriale de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Călărași – la sediile închiriate;
• Ateliere de accesare fonduri/atragere investitori pentru idei de afaceri – de 1 zi, 4 grupe, 10 tineri/grupa ; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul As. Maia, iar 2 ateliere în jud. Călărași – la sediile închiriate;
• Desfășurare curs Manager Întreprindere Socială (inclusiv evaluare/certificare) – 6 zile, în București, la sediul închiriat de furnizorul de formare; durata cursului este de 5 zile, iar 1 zi este prevăzuta pentru examinare – 20 participanți;
• Organizarea a 2 ateliere pe tema voluntariatului 2 grupe a câte 10 participanți pe grupă, proveniti din rândul tinerilor participanți la atelierele menționate;
• Follow up – formarea echipei de voluntari și coordonarea acestora; Voluntarii for fi implicati în organizarea evenimentelor expoziționale (Oltenița și București) și a evenimentului de închidere a proiectului din cadrul expoziției finale de la București – 1 zi;
Beneficiari directi: 40 tineri cu vârste între 16-30 ani, cu studii medii și universitare din București și jud. Călărași (Oltenita), identificați și selectați din licee, facultăți, agenții locale de ocupare a forței de muncă, care doresc să participe la activități non-formale;
Beneficiari indirecți: unități de învățământ locale, autorități/instituții publice implicate în îndeplinirea obiectivelor strategice de tineret, ONG-uri locale care lucrează cu tineri, membrii comunităţilor locale alese pentru implementarea proiectului.

Pentru detalii legate de proiect, Elena Oncia, responsabil monitorizare și implementare proiecte, maia@asociatia-maia.ro; tel. 0726116475